Gå til indhold
V I N T E R - L U K K E T . Vi åbner op igen til foråret.
V I N T E R - L U K K E T . Vi åbner op igen til foråret.

Bæredygtighed og miljø

Bæredygtig udvikling

Bæredygtighed handler om at sikre vores egne behov, uden at det sker på bekostning af fremtidige generationers behov.

Vi arbejder ud fra et ønske om at fremme bæredygtighed i vores blomstersalg. 

Det allermest bæredygtige ville være at stoppe med at købe blomster, og dermed eliminere de miljømæssige produktions- og transportbelastninger, der ses heraf. 

Men blomster er og bliver en genstand for både udsmykning og glæde, og derfor handler det for os hos Miss Flora om, at efterstræbe at forhandle blomster på en mere bæredygtig og miljøvenlig måde end det ses i den konventionelle blomsterindustri. 100% bæredygtig bliver industrien næppe, men der er ubetinget en række initiativer, som vil minimere de miljøbelastende konsekvenser. Det er gennem disse initiativer, at vi kan tilstræbe en mere bæredygtig udvikling indenfor blomsterbranchen.  

Generelt er friske blomster en forbrugsvare med en kort holdbarhed, og samtidig er produktionen og transporten af friske blomster ofte forbundet med flytransport eller drivhusopvarmning, hvilket i begge tilfælde udleder betydelige mængder CO2. 

Med salget af langtidsholdbare blomster, tilstræber vi grundlæggende at imødegå ovennævnte udfordringer. Holdbarheden af vores buketter er mellem 20 og 50 gange så lang, som ved friske blomster, hvorved at vi forlænger nytteværdien og glæden ved en blomsterbuket. Samtidig prioriterer vi at sammensætte vores sortiment, hvor den overvejende andel består af blomster som vokser frit under åben himmel i Europa, hvilket betyder at vi minimerer miljøbelastende effekter i henhold til den flytransport og drivhusopvarmning, som kendetegner den konventionelle blomsterbranche. 

Vi vil nedenfor gå mere i dybden med de miljømæssige aspekter ved vores buketter. 

 

Nyd dine blomster i længere tid

Friske afskårne blomster, som bruges til dekorationer og buketter, er et produkt med en relativ kort levetid - her taler vi om dage eller maksimalt en til to uger.  Tørrede og præserverede blomster kan derimod holde sig flotte i lang tid, og du vil opleve, at den buket du køber vil kunne bevare sit udseende i månedsvis. Hvis man følger pasningsvejledningen, vil man opleve at buketten står pænt i mellem 6 og 12 måneder, men vi har også mange blomsterbuketter, som kan holde sig smukke endnu længere tid. Oftest bruges betegnelsen 'evighedsbuket' omkring langtidsholdbare blomster, men det betyder dog ikke at vi kan stille en evighedsgaranti.

Præserverede blomster indeholder nemlig en nektar, som over tid vil fordampe fra blomsten, og det vil med tiden betyde at præserverede blomster vil ændre form og farve. 
  
Med vores langtidsholdbare buketter bidrager vi dermed til at tilstræbe et bæredygtigt alternativ til blomsterindustriens friske buketter, ved at sælge et produkt der har mellem 20 og 50 gange så lang levetid/nytteværdi for forbrugeren.  
  

Minimal CO2 udledning

Det er lidt på samme måde med blomster, som det er med jordbær.
- Vi er efterhånden blevet vænnet til at kunne få sæsonvarer hele året rundt. Det kan dog ikke lade sig gøre, uden at det samtidig har nogle konsekvenser for vores klima. 

Det er ganske vanskeligt at imødekomme den europæiske blomsterefterspørgsel med europæisk dyrkede blomster, og derfor er vi selvsagt nødt til at importere blomsterne fra fjernere og varmere verdensdele. 
Det stiller dog nogle krav til transportformen, idet blomsterne skal fragtes over store afstande på få dage. Det sker derfor ofte med fly, og flytransporten bidrager til udledning af CO2. 

Alternativet er dog at blomsterne vokser om vinteren i Europa i opvarmede drivhuse, men undersøgelser heraf har vist sig at drivhusopvarmningen udleder op til 5 gange så meget CO2 som import fra fjernere verdensdele. [kilde]

Det synes vanskeligt at finde en god løsning på opfyldelse af vores blomsterbehov udenfor blomsternes naturlige sæson, og derfor kommer vi ikke udenom at produktionen og transporten af friske blomster er forbundet med CO2-udledning, hvilket er skadeligt for vores klima.

Blomsterne fra Miss Flora vokser hovedsagelig under åben himmel i Holland*, og fordi de enten bliver tørrede eller præserverede kan de holde sig henover vintersæsonen, hvorved at vi faktisk bliver i stand til at imødegå efterspørgslen hele året rundt. Tørrede og præserverede blomster, som er høstet i sommeren, vil stadig fremstå smukke og farvestrålende i vinterhalvåret.

Vi imødegår dermed to centrale udfordringer i blomsterindustrien, hvor der udledes CO2. Vores blomster bliver naturligvis fragtet fra Holland til Danmark, og derfor er rejsen ikke CO2 neutral, men kørsel i lastbilen kontra flyrejsen, er stadig miljømæssigt at foretrække. Desuden muliggør udformningen af tørrede og præserverede blomster, at de kan pakkes med minimal spildplads og stables i højden, så der bliver plads til flere tusinde blomster på en palle. CO2 udledningen pr. blomsterstilk bliver derfor minimal. 

Miss Floras blomsterbuketter er derfor i de fleste tilfælde mere miljøvenlige end buketter med friske blomster, idet vi undgår flytransport og drivhusopvarmning, som udleder anseelige mængder CO2. 

*enkelte blomster importeres gennem vores Hollandske samarbejdspartner fra andre lande. I disse tilfælde fragtes blomsterne med fragtskibe til det europæiske marked, for at undgå flytransport.

Støt virksomheder, der arbejder for den grønne omstilling

 Vores Hollandske samarbejdspartner er tilsluttet The Horti Footprint Circle, som arbejder målrettet på at måle og nedbringe CO2 aftrykket på hvert enkelt led i kæden i gartneri-sektoren. 

Ydermere har Blomstergården etableret solcelleanlæg, som udgør virksomhedens grønne energikilde. Belysningen i bygningerne er LED-bevægelsesstyret, således at der kun bruges minimalt energi  til belysning i produktionen. 

Både Miss Flora og vores samarbejdspartnere har ydermere stor fokus på bæredygtig emballering. Vores emballage- og forsendelseskasser er derfor FSC-certificeret. 

Når man tilstræber en bæredygtig profil, indebærer det også at tage et socialt ansvar i sin virksomhedsdrift. Miss Flora, som del af Delikatessehuset, er af Randers Kommune i 2021 blevet anerkendt for at tage et samfundsmæssigt ansvar. Dette kom til udtryk ved overrækkelse af kommunens CSR-certifikat [kilde]. Konkret betyder det, at ca. halvdelen af virksomhedens medarbejdere er ansat fra kanten af arbejdsmarkedet. Det kan fx gælde ansatte i fleksjobordningen eller ansatte i et skånejob. Ydermere har Miss Flora et tæt samarbejde med Randers Kommune, hvor vi tilbyder rummelige praktikpladser til byens borgere. 

I Holland er vores samarbejdspartner medlem af The ETI Base Code (Ethical Trading Initiative), som garanterer ordenlige etiske arbejdsforhold [kilde].

 

Hos Miss Flora ønsker vi at gøre det nemt for dig som privatperson og virksomhed at vælge blomsterløsninger, der arbejder på at fremme bæredygtigheden.